Matkakertomus

Lyydiläisen musiikin tallennusmatka
Lyydiläinen Seura järjesti yhteistyössä Maailman musiikin keskuksen kanssa tallennusmatkan Kuujärvelle Joensuun kylään 3.-10.11. 03. Matkan johtajana toimi Raija Klemola. Dokumentoinnin suorittajina olivat Maailman musiikin keskuksen puolesta Kari Hakala ja Ilpo Saastamoinen. Matka suoritettiin henkilöautolla; Aunuksen kautta Kuujärvelle ja sieltä Petroskoin kautta takaisin Ilomantsiin.

Tallennusmatkan kohteena oli erityisesti 12-jäseninen Pitk’randaaset -naiskuoro, jonka esiintyjistä useat olivat syntyneet 1920-luvulla. Neljänä äänityspäivänä saatiinkin ääninauhalle lähes 40 laulua, joukossa kuoroesitysten lisäksi myös yksinlauluja – lähes kaikki lyydinkielellä. Joukossa oli perusohjelmiston lisäksi kehtolaulu, kalevalankarjalainen Kullervo-laulu, ’lyhyitä lauluja’, ’huligaanilauluja’ (suomeksi ja venäjäksi) sekä katrillitanssin esitys. Pääosa tallenteista kuvattiin myös filmikameralla. Ohjelmiston esittelyn suoritti Maria Nikolajevna Novozhilova.

Välipäivänä 7.11. Yrjö Tabunov kertoi nuoruutensa aikojen häämusiikista ja katrillitanssista. Hää- ja kuolinitkut näyttävät paikkakunnalla olevan jo mennyttä historiaa. Hän kertoi lisäksi lyydinkielisen tarinan, esitti yhden laulunäytteen hyvin säilyneellä äänellään sekä soitti kuusiosaisen katrillitanssin musiikin harmonikallaan. Seuraavan päivän nyyttikesteissä hän avustikin kuoroa katrilliesityksessä, sillä aikaisempi säestäjä on jo mennyt manan majoille.

Kaiken kaikkiaan matkan tulokset täydentävät musiikin osalta merkittävästi Pertti Virtarannan ja muiden kielitieteilijöiden aikaisemmin tallentamaa arvokasta aineistoa elämästään kamppailevasta kielestä, jonka säilymistä yritetään tukea mm. juuri ilmestyneen lyydinkielisen aapisen avulla.

Lyydiläisen seuran tarkoituksena on julkaista kerätystä aineistosta CD-levy. Luonnollisesti voidaan haaveilla myös joskus ilmestyvästä nuottikirjasta. Maailman musiikin keskus on tähän mennessä tuottanut 1990-luvun alun äänitysmatkojen arkistomateriaalista jo setujen sekä hantien musiikkia. Tulevina vuosina aiotaan julkaista levyjä viime vuosikymmenen kenttätyömatkoista udmurtien, mordvalaisten ja kuolansaamelaisten pariin, mikäli rahoitus saadaan järjestetyksi.

Ilpo Saastamoinen

Jälkikirjoitus:
Suomen Kulttuurirahasto myönsi Maailman musiikin keskukselle 20.000 euroa käytettäväksi suomalais-ugrilaista musiikkiperinnettä esittelevän julkaisusarjan tuottamiseen. Työsuunnitelma on kolmivuotinen, minä aikana on tarkoitus julkaista cd-äänitteet edellämainittujen Udmurtian, Mordvan ja Kuolan saamelaisalueen kenttä-äänitysmatkojen sadosta. Suunnitelma sisältää myös koko joukon tutkija Jarkko Niemen kanssa tehtäviä äänitteitä Euroopan nenetsien, Siperian metsänenetsien sekä selkuppien lauluista. Julkaisusarjan lopullinen laajuus riippuu kolmivuotiskaudelle saatavasta kokonaisrahoituksesta.

Jaana-Maria Jukkara (toiminnanjohtaja)
Maailman musiikin keskus
Global Music Centre
Hämeentie 34 D, 00530 Helsinki, Finland
tel. +358-9-6962790, fax +358-9-69627910
e-mail: gmc@globalmusic.fi
www.globalmusic.fi

Comments are closed.